I behov av praktikplats

”Att göra praktik här eller göra sin praktik där – DET är frågan”

Feffe Kaufmann

Jag skulle vilja jämföra mitt nuvarande studie- och kommande praktikliv på Medieinstitutet med mitt gamla yrke stensättning. Om mediestudierna är sprängstenen vid bygget av en gärdsgårdsmur är arbetslivet kunskapen om vinkeln på muren, erfarenheten om vilken mur som passar vilken mark, tidsåtgång, tajming, vart man får tag i vad & mycket mer som studier aldrig kan tillföra. [Read more…]