Twitter släpper varnings-funktion till organisationer

fema-feffe-kaufmann-twitter-alerts-bloggDen 25:e september släppte Twitter en varningsfunktion, Twitter Alerts. Den är till för att hjälpa organisationer och myndigheter att nå ut med viktig och korrekt information vid nödsituationer, naturkatastrofer eller vid tillfällen då andra kommunikationsvägar ligger nere.  [Read more…]