#40 – Hej internet, Budapest, skriva och kontraster

budapest_billy_cllins_feffe_kaufmann_skrivkramp_blogg

Jag tror vi alla som är med i utmaningen #blogg100 har upplevt känslan av ovishet om vad man ska skriva. I och med det kom jag att tänka på Billy Collins animerade dikt Budapest som leker med ironin om hur enkelt det är att skriva.  [Read more…]