Inspireras av Coca Cola:s enkla social media-policy

Jag vet att det är 2013 i år och att den här social media-policyn iscensattes av Coca-Cola redan 2010. Däremot är det värt att kasta ljus på den igen för att inspirera. Coca-Cola är en global koncern och är aktiva på över 200 marknader trots det har de en väldigt enkel och lättbegriplig social media-policy på endast 3 sidor.

Som Adam Brown presenterar i filmen här över bygger deras social media-policy på sunt förnuft och enkelhet – keep it simple, as always! Det som är än läckrare är att Coca-Cola verkligen förstått genomslagskraften om man kan engagera alla medarbetare att delta aktivt i social medier. Därför uppmanar de aktivt och utbildar samtliga sina anställda att bli en del av deras PR- och kundkontakts-team. Det tycker jag är något att verkligen inspireras av.

Hela deras policy bygger på principer

Nedanför har jag listat deras 10 principer som deras strategi bygger på.

  1. Var certifierad i Coca Colas sociala medier certifieringsprogra
  2. Följ vår uppförandekod och våra andra företagspolicyn.
  3. Var hela tiden medveten om att du representerar företaget
  4. Var öppen med din anknytning till bolaget.
  5. För register, anteckna, notera det du gör
  6. När du är osäker på en uppdatering – uppdatera inte
  7. Ge beröm till de som förtjänar beröm och kränk aldrig andras rättigheter
  8. Ta ansvar för ditt arbete
  9. Kom ihåg att dina lokala inlägg kan få global inverkan
  10. Förstå att internet är permanent