Grym reklam – The Oreo Cream Separator

oreoguy66_616_feffe_kaufmann

Samma gäng som låg bakom The Old Spice Man är nu tillbaka med ytterligare en karaktär för amerikas motsvarighet till Ballerina-liknande kakor – The Oreo. Kennedy + Wieden levererar en introvert copywriter Portland som förstärker rörelsen ”Keep Portland Weird”. 

[Read more…]