Infographics: Digitala mojänger till sängs ger dålig sömn och stress

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Att utsättas för artificiellt ljus under två timmar sänker melantonin-värdet i kroppen med ungefär 20 procent. Melantonin är det ämne som styr vår dygnsrytm och även hjälper oss att somna. Melatonin används vid behandling av kroniska sömnbesvär och för exempelvis blinda som inte kan reglera dygnsrytmen med hjälp av dagsljus. [Read more…]