Uppe i det blå på Cloudcamp

Cloudcamp 2011 Första i Sverige

För två månader sedan hittade jag Cloudcamp på nätet. Tänkte att det där molnet vill jag veta mera om så orädd som jag är anmälde jag mig genast till det gratiseventet. Lite trött i skägget kämpade jag mig upp imorse hyfsat genomkörd av gårdagens Internetdagarna. Mitt inlägg o det kan ni läsa härMagnus Höij öppnade upp Cloudcamp med ett tal och berättade att molnet kommer ha stor påverkan på både IT-avdelningen. Det kommer ske en stor maktförändring och balansen kommer att rubbas i grunden av molnet.

Grundaren för Cloudcamp tog över uppe på scenen. Reuven Cohen menar att Cloudcamp är ställe för lära sig om molnet. Också en sammankomst för folk med kunskap som kan byta erfarenheter och kunskap. Det underbara med Cloudcamp är att man vet aldrig hur konversationerna kommer ta vägen och vad man kommer att lära sig under campet. Molnet är en revolutionerade utvecklingen och namnet är bara benämningen på den metaforen och utvecklingen. Cloudcamp hade ingen ambition att bli större än en fest, en sammankomst, men det blev en global happening.

2003 började Reuven Cohen och experimentera med hela konceptet som ledde till en kedjereaktion inom hans start-up. Sakta växte deras intresset och Amazon tog kontakt med dem redan 2006 för bygga ut sitt eget moln.

Inger Gran från Dataföreningen tog sedan över. Dataföreningen startade Cloud Sweden. En blogg som hjälpande hand Många pratar om cloudcomputing men få vet om hur det fungerar. De använder NIST (National Institute of Standards) grundläggande definition av molnet. Men det var inte därför hon var här. Hon var här för handleda oss runt.

Dagen börjar med en massa val av ämnen som var skrivna på brun papp runt om i lokalen. Samtliga talare och representanter för ämnena gick upp på scen för sälja in ämnena. Två skulle väljas av sju. Databaser i molnet, IT i skolan, Sökeriet, Affärsnytta, Infrastrukturer, Integration och juridik. Sedan skulle vi flytta oss dit för sedan i grupper diskutera ämnet.

Workshopsen tar fart – Integration

Hela publikhavet grupperades efter dessa ämnen. Jag valde integration. Diskussionen kom snabbt igång i samtliga grupper och surret låg tät i luften. Så pass högt att man fick spetsa öronen hårt för höra sin egen grupps röster. Gustaf Rosén, integrationsarkitekt från Entiros ledde sessionen

Företag som tog del i diskussionen var: Pro social, Atomia, Entiros, Apica, Artmate, Infrasightlabs, Cybercom, Etito, Högskolan i Borås, Kontorsplatsen, Bildarkivet, KTH, Medieinstitutet.

Hela diskussionen gick ut på att hitta nyckelorden i ämnet och sätta upp dem som Post-it lappar och via dem hitta diskussioner som ledde det hela ämnet framåt.

En verksamhet kan byggas upp i tre lager. Det viktiga med integration är att bygga ihop informationslagret och systemen för att skapa en friktionsfri informationsflöde inom företag och organisationer.

 Post-it (de tre vi hann diskutera)

  • Integration as a service – företag som erbjuder en sådan molntjänst där de integrerar och tar betalt för varje överföring mellan olika applikationer.
  • Koll och kontroll – Har du inte koll på dina ”ledningar” så är det svårt att ha koll på resten och molnet.
  • Affärsnytta – Det är en storkostnad att integrera. Är det värt det?

Session två – IT i skolan

Inger Gran gick upp på scen och avbröt det hela. Vi började sakta i kaotisk oordning flytta oss till nästa valda session. Intresserad av skolan eftersom jag är student och hur utvecklingen ska drivas framåt blev det ett naturligt val.

Niclas Nilsson från Becloud – även kallad skolmolnet var den som ledde denna diskussion. En eldsjäl som kom på att han kunde försöka föra utvecklingen framåt själv istället för låta den sakta maka sig fram på egen hand. Det var en liten intim grupp. Bara sex personer.

Företag som deltog: No technology, Rebbla, Kontorsplatsen

Post-it – IT i Skolan

  • Måste verifiera de pedagogiska verktygen på nätet.
  • Skolan kan inte kompensera IT-kunskaperna hemifrån. Det är skolans ansvar att ta det steget.
  • Skriva sig till läsning.
  • Passionen kommer återigen på tal. Viktigt inom alla sektioner av samhället och livet.
  • Avdramatisera pedagogiken kan ge oanade effekter där barn som tidigare varit oengagerade blivit det.
  • Skapa verktyg för hjälpa pedagogerna att komma dit.
  • Rubba lite på lärarroller men även många av det statiska tankesättet som existerar inom skolväsendet.

Det var en riktigt rolig och intressant diskussion att delta. Det finns mycket att göra inom den pedagogiska biten. Särskilt att ändra den ekonomiska insatsen för driva utvecklingen framåt. Kanske är Crowdfunding och Crowdsourcing ett utmärkt sätt. Jag tror det.

Nu räcker det

Lyssnade lite lommhört på Reuven Cohen medan jag skrev detta inlägg. Uteventad som jag är efter både SIME, Internetdagarna, Mediesverigebowling och nu Cloudcamp så är det dags att lägga locket på och andas lite. Input overload har tagit en helt ny dimension. Med lite mera insyn i det mesta men inte riktigt koll på det här molnet ändå vill jag tacka för mig! Lämna gärna lite feedback eller bjud på en kommentar. Vore trevligt.