Twitter släpper varnings-funktion till organisationer

fema-feffe-kaufmann-twitter-alerts-bloggDen 25:e september släppte Twitter en varningsfunktion, Twitter Alerts. Den är till för att hjälpa organisationer och myndigheter att nå ut med viktig och korrekt information vid nödsituationer, naturkatastrofer eller vid tillfällen då andra kommunikationsvägar ligger nere. 

I dagsläget har ett bara ett få antal organisationer i USA, Japan, UK och Sydkorea fått tillgång till tjänsten. Twitter-användarna kan slå på varningsfunktionen Twitter Alerts hos olika konton och får därefter ett SMS med orange varningsklocka när de skickar ut information. Även pushnotiser skickas ut via Twitter.
twitter_alert_feffe_kaufmann_blogg

Twitter som är ett snabbt medium som verkligen får spridning när det sker något kommer säkert att ha en allt större roll i olika former av masskommunikation som vid varningar. Precis som Twitters egna reklam där de tveksamt skämtar om att de är snabbare än en jordbävning.