Hjälp Englas mamma genom FundedByMe

carina_höglund_fundedbyme_feffe_kaufmann— Att Englas mamma skulle förlora kampen mot staten var väntat. Men kunde inte Justitiekanslern ha efterskänkt Carina Höglunds rättegångskostnader? Låt oss kraftsamla och hjälpa till! Stötta och sprid.

By Daniel Daboczy [Read more…]