Sara Rosengren presenterar intressanta effekter av reklam

aggro13_aggro_pekuliar-feffe_kaufmann

Aggro Pekuliar är en reaktion på vår samtid. Ett forum för idéer, kommunikation, utveckling och möten där vi där alla kan dela med sig och hjälpa varandra. 

Dagens första talare är Sara Rosengren professor på Handelshögskolan i Tromsø och docent i marknadsföring vid Centrum för konsumentmarknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm.

sara-rosengren-axbom-feffe-kaufmann

Många kan tycka att det är märkligt att forska kring reklam och dess kommunikation. Vissa har försökt förfina ordet reklam till marknadskommunikation medan Sara tycker ordet är en äkta definition på just vad det är. Reklam är reklam.

Reklam är ett viktigt verktyg för skapa värden på marknaden. Många tänker inte på dess effekter för företagen, utan sneglar enbart och blint på värden för kunden. Historiskt har det varit ett smalt fokus; överrösta konkurrenter och enbart kommunicera mot mottagaren utan att fråga sig om behovet hos dem. Frågan som lyder dock är:

 Finns det andra effekter med reklam utöver försäljning?

Sara tog upp olika exempel för att påvisa signaleffekterna i sina teorier. Samtliga forskningsexempel var framtagna av forskarna själva för att passa in i experimentet. Kreativitet innefattas av två faktorer i reklamsammanhang enligt Sara, nyhetsvärde och meningsfullhet. För att inrikta sig på kreativa reklamsatsningar har de låtit människor subjektivt fått svara på vilka kampanjer de tycker varit kreativa och utgå från dem.

Traditionell forskning kring reklamkreativitet:

  • Bearbetningseffekter
  • Kommunikationseffekter
  • Signaleffekter
  • Smittoeffekter

Signaleffekter: Människor upplever kreativ reklam som om företaget har ansträngt sig mer än konkurrenterna men även att de har en mer innovativ produktutveckling, bättre kvalitet och till och att varumärket generellt att företaget var mer intressant. De är dessa signaleffekter som är riktigt intressant eftersom de kan både medföra positiva som negativa effekter för varumärket.

  • Hög kvalitet
  • Bry sig om sina kunder
  • Ta hand om sina anställda

Smittoeffekter har ofta blivit kritiserad eftersom det ofta innehåller värderingar som projiceras på mottagaren. Samma syn- och tankesätt kom de att använda kring smittostudierna runt dessa effekter. Studierna påvisade att personerna som fick se kreativ reklam innan övningarna även hade fler kreativa lösningar.

Bearbetningseffekten blev mer kreativare och korrelerade med betalningsviljan för kreativa produkter. Sara menar på att utöver de marknadstekniska effekterna finns det flera faktorer att hänsyn till runt reklam eftersom de finns många fler effekter.

Detta är inlägg #80 av #100 i utmaningen #blogg100