Handlar du med Bitcoin?

bitcoin_logo_flat_coin_feffe_kaufmann_blogg

Bitcoin är en digital valuta skapad 2009 av Satoshi Nakamoto, vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. 

Jag är lite fascinerad av hela konceptet Bitcoin. Är det någon man vet som faktiskt handlar med den valutan? Fungerar det hela?

Bitcoin är en implementation av kryptovaluta, ett koncept först beskrivet 1998 av Wei Dai på mailinglistan Cypherpunk. Namnet avser även den open source-mjukvara Nakamoto designat som använder valutan och det P2P-nätverk användarna av mjukvaran bildar.

Till skillnad från många andra valutor så förlitar sig inte Bitcoin på någon central utfärdare i form av exempelvis en centralbank, utan använder sig istället av en distribuerad databas utspridd över de noder som utgör P2P-nätverket för att journalföra transaktioner. För att upprätthålla säkerhet och sekretess förlitar sig Bitcoin på kryptografi, för att exempelvis säkerställa att bitcoins endast kan spenderas av dess ägare samt bara spenderas en gång av nämnda ägare.

Bitcoins design tillåter anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Varje användares bitcoins sparas i en plånboksfil tillsammans med ett godtyckligt antal bitcoin-adresser. Plånboksfilen kan sparas på användarens dator eller hos en tredje part som erbjuder en sådan tjänst. I båda fallen kan bitcoins skickas över Internet till vem som helst med en bitcoin-adress. Bitcoins P2P-topologi och avsaknad av central administration gör det omöjligt för exempelvis myndigheter att manipulera värdet av bitcoins eller framkalla inflation genom att producera fler av dem.

Bitcoin Explained from Duncan Elms on Vimeo.

*Det mesta av informationen är tagen från Wikipedia

Detta är inlägg #76 av #100 i utmaningen #blogg100