Fredrik Hallberg vänder in och ut på marknadsföring

fredrik_hallberg_dkd13_feffe_kaufmann

Fredrik Hallberg har femton års erfarenhet. Marknadsföring är död och internet kommer att förändra allt. Den debatten har fortgått nu sista decenniet. Är marknadsföringen död är Fredriks stora fråga? 

Du hittar streamingen till #DKD13 här

Fredrik har under sina femtonårs resa tagit del av många människors åsikter och forskning. Med fem nobelspristagare, kunskap i kaosteori, sannolikhetslära och med långt flera ämnen som Fredrik har fördjupat sig i har han gjort en enorm analys och doktorering kring modern marknadsföring.

Den genomsnittliga New York-bon har mellan 10 och 30 miljarder varumärken att välja mellan i sitt vardagsliv. Det är ett hyfsat komplext och svårt val när vi inte vet vad vi vill ha. Vi kan inte föreställa oss vad vi vill ha.

”If we asked people what they wanted before the car came the answer would have be – faster horses”

Alla företagsmarknadsföring och ekonomi är baserat på rationella, nyttosökande och optimerande konsumenter vilket inte speglar verkligheten. Flockbeteendet är en mer korrekt syn på det hela. Den bilden ger upphov till en kurva som uppstår när möjligheten till interaktion finns i organiska system. Alla delar följer denna kurva. Appliceras detta på de absolut populäraste Facebook-sidorna  ser man att interaktionen knappt är en procent. Se bild nedan.

fredrik-hallberg-dkd13-feffe-kaufmann-1

Pepsi flytta över sin marknadsföring till sociala medier och tappade 10 procent av marknadsandelarna mot Coca Cola i och med rockaden. Pepsi blomstrade engagemangsmässigt men tappade 500 miljoner dollar. Däremot exploderade Sony sin försäljning kring sin marknadsföring med studsande bollar i San Fransico.

Det finns inga klara direktiv men vad Fredrik proklamerar är att man behöver alla ben inom marknadsföring och att den inte är död – den har bara tagit ny form. Jag hoppas att få tag i Fredriks slides, jag uppdaterar inlägget då.